Физичко техничко обезбеђење (security) ЈН. р.бр .1.2.11/2019

Позив за достављање понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одговор на постављено питање

 

Одговор на постављено питање бр. 2

 

Одлукa о обустави поступка

 

Обавештење о обустави поступка јавбе набавке

Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије – калориметара ЈН 1.2.7/2019

Позив за подношење понуда

Конкурна документација

Одлуку о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору