Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије – калориметара ЈН 1.2.7/2019

Позив за подношење понуда

Конкурна документација

Одлуку о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Услуга кабловског интернета у котларницама р.бр. 1.2.7/2018

Одговори на постављена питања понуђача у вези са предметном набавком р.бр. 1.2.7/2018

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Чишћење котлова, димњака и димњача, р.бр. 1.2.9/2018.

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Изменa конкурсне документације

 

Обавештење о
продужетку рока за достављање понуда

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору