Фабрички предизоловане цеви, р.бр. 1.1.4/2020

Позив за подношење понуда

 

Конкурсну документацију

 

Изменa конкурсне документације

 

Допуна конкурсне документације

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Мерење емисије загађујућих материја, р.бр. 1.2.7/2020

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одговор на Захтев за додатним информацијама

 

ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом Уговору

УСЛУГЕ КАБЛОВСКОГ ИНТЕРНЕТА У КОТЛАРНИЦАМА, р.бр. 1.2.12/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Одговор на питање

 

Изменa конкурсне документације

 

Обавештење о закљученом уговору

Чишћење котлова, димњака и димњача ЈН. р.бр. 1.2.3/2019

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одговор на питање

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закњученом уговору