Реконструкција примарног дела топловода – Грађевински радови – поновљени поступак, р.бр. 1.3.6/2019

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 4

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 3

 

ОДЛУКA О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПАРТИЈА 2

 

Обавештење о обустави поступка ПАРТИЈА 2

Сервисирање измењивача топлоте, р.бр. 1.2.8/2019

Позив за достављање понуда

 

Конкурсна документација

 

Измена конкурсне документације

 

Одлуку о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Обавештење о закљученом уговору (ПАРТИЈА 2)