ФАБРИЧКИ ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЈН БР. 1.1.8/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда – ФАБРИЧКИ ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЈН БР. 1.1.8/2016

 

WordКонкурсна документација – ФАБРИЧКИ ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЈН БР. 1.1.8/2016

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.1.8/2016

 

WordОбавештење о закљученом уговору

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЈН БР. 1.3.1/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЈН БР. 1.3.1/2016

 

WordКонкурсна документација – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЈН БР. 1.3.1/2016

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.3.1/2016

 

WordОбавештење о закљученом уговору

СЕРВИСИРАЊЕ ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ЈН БР. 1.2.3/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда – СЕРВИСИРАЊЕ ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ЈН БР. 1.2.3/2016

 

WordКонкурсна документација СЕРВИСИРАЊЕ ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ЈН БР. 1.2.3/2016

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.2.3/2016

 

WordОбавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА-1

 

WordОбавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА-2

 

ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ, ЈН БР. 1.2.8/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ ЈН БР. 1.2.8/2016

 

WordКонкурсна документација ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ ЈН БР. 1.2.8/2016

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.2.8/2016

 

WordОбавештење о закљученом уговору