УСЛУГЕ КАБЛОВСКОГ ИНТЕРНЕТА У КОТЛАРНИЦАМА, р.бр. 1.2.12/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Одговор на питање

 

Изменa конкурсне документације

 

Обавештење о закљученом уговору

Чишћење котлова, димњака и димњача ЈН. р.бр. 1.2.3/2019

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одговор на питање

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закњученом уговору

Радови у случају хитних интервенција ЈН. р.бр. 1.3.4/2019

Обавештење о покретању преговарачког поступка

 

Конкурснa документацију

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2

Реконструкција примарног дела топловода – Грађевински радови – поновљени поступак, р.бр. 1.3.6/2019

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 4

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 3

 

ОДЛУКA О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПАРТИЈА 2

 

Обавештење о обустави поступка ПАРТИЈА 2