Сервисирање измењивача топлоте, р.бр. 1.2.8/2019

Позив за достављање понуда

 

Конкурсна документација

 

Измена конкурсне документације

 

Одлуку о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Обавештење о закљученом уговору (ПАРТИЈА 2)

 

Осигурање имовине, лица и возила, р.бр. 1.2.15/2019

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Одлуку о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2

Мазут – нискосумпорно гориво – специјал НСГ-С – ЈН. р.бр. 1.1.1/2019

Позив за достављање понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Изменa конкурсне документације

 

Обавештење о продужењу рока

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Физичко – техничко обезбеђење (security)- поновљени поступак, р.бр. 1.2.11/2019

Позив за достављање понуде

 

Конкурснa документацијa

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору