Имунизација против COVID-19

Обавештење

 

 

 

 

Обавештавамо све запослене ЈП Грејања који су заинтересовани за имунизацију против COVID-19, да се пријаве попуњавањем упитника на порталу (https://imunizacija.euprava.gov.rs/) након чега ће у одговарајућем року добити термин и бити позвани на вакцинацијски пункт, у складу са приоритетима и доступним вакцинама.

 

Обавештење

Обавештење о радном времену за време празника

Обавештење о обустави јавних набавки до завршетка ванредног стања

 Обавештење о обустави јавних набавки

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо кориснике наших услуга да се у складу са закључком Владе Републике Србије број 53-2561/2020 обуставља непосредни контакт са свим корисницима наших услуга, сарадницима и свим осталим лицима од 20.03.2020.године.

С обзиром да нам је приоритет безбедност наших корисника и наших запослених у обавези смо да предузмемо ову меру.

ЈП ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО спроводи процедуре које су предвиђене оваквим околностима и предузима све неопходне мере предострожности.

Плаћање рачуна и услуга као и свих других обавеза према нашем ЈП можете обављати путем дигиталних сервиса, попут е-banking и m- banking, зато што на шалтерима нашег ЈП неће бити могуће од 20.03.2020.године.

Текући рачин за уплату рачуна :
АИК банка 105-590064-87
ИНТЕСА банка 160-7544-45

Позив на број : шифра корисника са рачуна за грејање

Поднесци грађана ће се достављати електронским путем на интернет адресу office@sdstambeno.rs.

За сва питања и информације на распогању вам је бесплатна телефонска линија 0800/399993 сваког радног дана од 8:00 до 14:00.

Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводиће се до дана престанка ванредног стања.
Смедерво, 23.03.2020.године

Пример рачуна

Обавештење

Поштовани/а,

Користимо ову прилику да Вас обвестимо да су у свим пословним просторијама ЈП Грејања преузете појачане мере у циљу одржавања хигијене простора на највишем нивоу. Безбедност наших корисника и запослених представља главни приоритет предузећа.

Предузеће прузима све неопходне мере предострожности и спроводи процедуре коју су предвиђене у оваквим околностима. У циљу додатне превенције, препоручујемо коришћење дигиталних сервиса, попут E-Banking и M-Banking апликација за плаћање рачуна.

За сва питања и информације на раполагању Вам је наш бесплатан free fone 0800/399993 сваког радног дана од 800-1530

Срдачно,
ЈП Грејање Смедерево

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ УМАЊЕЊА

Поштовани,

На основу Одлуке о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом (Службени лист града Смедерева број 6 Књига 4/2017), Надзорни одбор ЈП Грејање Смедерево је донео одлуку о укидању умањења рачуна свим корисницима услугa централног грејања који су то право остваривали због неадекватне температуре у грејном простору у ранијем периоду.

Корисници који сматрају да им енергетски субјект не испоручује топлотну енергију која је довољна за постизање прописане температуре у грејном простору могу уложити рекламацију а предузеће ће поступити у складу са Одлуком о снабдевању града топлотном енергијом и извршити мерење.

Предузеће је у претходном периоду уложило знатна финансијска средства и извршило уградњу SCADA система, односно аутоматике и друге додатне опреме у котларницaма и припадајућим подстаницама.

Уграђена аутоматика је знатно допринела побољшању квалитета производње и дистрибуције топлотне енергије, а самим тим и подигла ниво квалитета услуге грејања у грејном простору што потврђује и чињеница да није било оправданих рекламација у претходном периоду, тако да постојеће пресуде које су донете у корист појединих зграда и корисника нису више оправдане.

Користимо ову прилику да обавестимо све заинтересоване кориснике да ради ближих информација и појашњења могу доћи лично у просторије предузећа сваког радног дана од 0800 до 1500, или се информисати преко управника зграда.

ПОЗИВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

 

ЈП Грејање Смедерево, као енергетски субјект позива све кориснике услуга централног грејања да закључе Уговор о снабдевању топлотном енергијом.

Закључивање Уговора је законом прописана обавеза и закључују га крајњи купац топлотне енергије и енергетски субјект у складу са законским одредбама и одредбама Одлуке о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом („Сл. лист града Смедерева“ бр. 6-Књига 4/2017).

Уговором се дефинишу права и обавезе енергетског субјекта и крајњег купца.

У прилогу Вам достављамо два примерка уговора, те Вас молимо да исти потпишете и један примерак вратите Предузећу, поштом или лично у просторије ЈП Грејање Смедерево, које се налазе на адреси Бранка Радичевића бр.8, радним данима од 08:00 до 15:00 часова.

Уговор се закључује  лично, или преко овлашћеног лица за заступање, уз  личну карту на увид, односно оверено овлашћење за заступање.

Документација неопходна за закључивање уговора:

  • Фотокопија личне карте или очитана лична карта са чипом;
  • Доказ о власништву (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону и др.)

УГОВОР О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ  ЕНЕРГИЈОМ (.DOC)

 

УГОВОР О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ  ЕНЕРГИЈОМ (.DOCX)