СТАТУТ ЈП ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА

 ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА (1)

СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО

Подаци о броју запослених и радно ангажовани на дан 05.02.2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажовани на дан 05.02.2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажовани у 2021.години

Подаци о броју запослених и радно ангажовани у 2022.години

Радне биографије чланова Надзорног одбора,директора и извршних директора

Чланови Надзорног одбора

СЛАЂАНА ЈЕРЕМИЋ

 

ЈОВИЦА БЛАГОЈЕВИЋ

 

РАДОЈКА КУГА

 

Директор

ВЛАДИМИР КУЛАГИЋ

 

Извршни директор

ДЕЈАН СПАСИЋ

РЕГУЛАТИВА

Одлука о снабдевању града топлотном енергијом

 

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. годину

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. годину

 

Измене и допуне Плана јавних набавки за 2020. годину

 

НОВИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020. годину