Радне биографије чланова Надзорног одбора,директора и извршних директора

Чланови Надзорног одбора

СЛАЂАНА ЈЕРЕМИЋ

 

ЈОВИЦА БЛАГОЈЕВИЋ

 

РАДОЈКА КУГА

 

Директор

ВЛАДИМИР КУЛАГИЋ

 

Извршни директор

ДЕЈАН СПАСИЋ

РЕГУЛАТИВА

Одлука о снабдевању града топлотном енергијом

 

СТАТУТ – ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРЕЈАЊЕ СМЕДРЕВО,СМЕДЕРЕВО

 

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. годину

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. годину

 

Измене и допуне Плана јавних набавки за 2020. годину

 

НОВИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020. годину