Servisiranje Grundfos pumpi – ponovljeni postupak, r.br. 1.2.5/2019

Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Bookmark the permalink.

Comments are closed.