ENERGETSKA EFIKASNOST

Pojam energetska efikasnost se načešće susreće u dva moguća značenja, od kojih se jedno odnosi na uređaje, a drugo na mere i ponašanja. Pod energetski efikasnim uređajem smatra se onaj koji ima veliki stepen korisnog dejstva, tj. male gubitke prilikom transformacije jednog vida energije u drugi. Na primer, „obična“ sijalica veliki deo električne energije pretvara u toplotnu energiju, a samo mali u korisnu svetlosnu energiju, i u tom smislu ona (sijalica) predstavlja energetski neefikasan uređaj.

topla kuca
Mere energetske efikasnosti

Kada je reč o merama, pod energetskom efikasnošću podrazumevaju se mere koje se primenjuju u cilju smanjenja potrošnje energije. Bez obzira da li je reč o tehničkim ili netehničkim merama, ili o promenama u ponašanju, sve mere podrazumevaju isti, ili čak i viši, stepen ostvarenog komfora i standarda.

Najčešće mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja gubitaka energije i povećanja energetske efiksnosti su:

 • zamena neobnovljivih energenata obnovljivim
 • zamena energetski nefeikasnih portošača efikasnim
 • izolacija prostora koji se greje ili hladi
 • zamena dotrajale stolarije u prostorima koji se greju ili hlade
 • ugradnja mernih i regulacionih uređaja za potrošače energije
 • uvođenje tarifnih sistema od strane distributera koji će podsticati štednju energije i sl.
 • kontrola ulaska sunčeve svetlosti i toplote u prostor

 

 

Energetska efikasnost zgrada u Srbiji

 Jedna od karakteristika velikog dela stambenog i nestambenog fonda u Srbiji je neracionalno velika potrošnja svih tipova energije, prvenstveno za grejanje, a u poslednje vreme, zbog porasta srednjih temperatura tokom letnjih meseci, i za hlađenje zgrada. Pored toga, energija se koristi još i za osvetljenje i za napajanje električnih uređaja u domaćinstvima.

energetska-kuca

Potrošnja energije za grejanje u prosečno termički izolovanim zgradama u Srbiji iznosi oko 60% ukupne potrošnje energije. Od toga, 70% odnosi se na potrošnju toplotne energije, na koju prvenstveno utiče trajanje sezone grejanja i zahtevana temperatura prostora, što zavisi od klimatskih uslova i standarda kvaliteta korišćenja prostora. Takođe, značajan uticaj ima i kvalitet mehaničkog sistema grejanja, ukupna grejana površina, kao i termička zaštita zgrade.

 Ključne karakteristike potrošnje primarne energije u sektoru zgradarstva u Srbiji su sledeće:

 •      U Srbiji se energija još uvek troši kao 60-tih godina prošlog veka u EU.
 •     Srednja potrošnja energije po kvadratnom metru u Srbiji je oko 2,5 puta veća nego u severnoj Evropi.
 •     Potrošnja energije po jedinici bruto društvenog proizvoda (BDP) u Srbiji je tri puta veća od prosečne u svetu 2001.
 •     Emisija ugljen dioksida po jedinici BDP-a je najmanje dva puta veća od svetskog proseka.
 •     Oko polovine svih domaćinstava u Srbiji troši 340 kWh/m2 godišnje, što je 3 puta više u odnosu na zemlje zapadne Evrope.
 •     Oko 60 % populacije koristi drvo ili lignit kao glavni izvor energije za grejanje, sanitarnu toplu vodu i kuvanje.
 •     Hronične bolesti, uključujući i bolesti disajnih organa, su direktno povezani sa znatnim zagađenjem unutrašnjeg prostora.
 •     Smrtnost tokom zimskih meseci je oko 30 % veća od prosečnih vrednosti.

Energetske pasoše izdavaće licencirana preduzeća koja se bave projektovanjem ili izvođenjem radova, a koja imaju zaposlene sa sertifikatom Inženjerske komore Srbije. Oni će raditi elaborate o energetskoj efikasnosti objekata, podatke će ubacivati u specijalno izrađen softver i dobijaće se kategorija energetskog pasoša za svaki objekat. U zavisnosti od ukupne potrošnje energije, pasoši će biti od A kategorije, za objekte koji troše najmanje energije, pa do G kategorije, odnosno objekte koji su ostvarili najmanju uštedu.

Kad je reč o objektima koji tek treba da se grade, investitori će morati da urade elaborat o energetskoj efikasnosti, koji će biti sastavni deo projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu.

Vlasnici stanova imaće tačnu evidenciju koliko energije troše i koliko mogu da uštede na godišnjem ili mesečnom nivou.

 

Comments are closed.