O NAMA

Osnovna delatnost Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju je proizvodnja i distribucija toplotne energije. Proizvodnja i distribucija se obavlja iz 12 blokovskih kotlarnica, koje kao gorivo koriste mazut, i jedne gasne. Ukupna instalisana snaga izvora je 68,26 MW sa 29 kotlovskih jedinica i 80 podstanica.

Usluga grejanja, koju Preduzeće pruža korisnicima stambenog i poslovnog prostora, trenutno ima karakter komunalne usluge i definisana je Zakonom o komunalnim delatnostima. Realni izgledi su da ova delatnsot, na osnovu predloga Uredbe o cenama toplotne energije, preraste u tržišnu kategoriju.

Preduzeće snabdeva toplotnom energijom 4966 stambenih jedinica, ukupne grejne zapremine 685.849,83 m3 i poslovni prostor grejne zapremine 141.053,12 m3. Od ovog broja 91.006,51 m3 odnosi se na budžetske korisnike – dve osnovne škole, jedna srednja, dva vrtića, Centar za kulturu.
Na osnovu izdatih energetskih saglasnosti ne očekuje se značajnije povećanje konzuma u narednom periodu (oko 300 kW). Osnovni energent u proizvodnji je mazut. Za skladištenje mazuta postoji rezerovarski prostor od 950 – 1000 tona sa različitim kapacitetom ukopanih sezonskih rezervoara smeštenih u 13 kotlarnica. U ovaj broj uključena je i kotlarnica „Majdan“ kojom preduzeće ne upravlja, ali istu snabdeva osnovnim energentom.
Prirodni gas kao energent koristi se u gasnoj kotlarnici u ul. Jovana Krajišnika.

Comments are closed.