DOMAĆINSTVA

Unapređenje energetske efikasnosti jedan je od ključnih elemenata energetske politike Republike Srbije, s obzirom na to da njeno povećanje doprinosi sigurnosti snabdevanja energijom, povećanju konkurentnosti industrije i povećanju standarda građana, kao i da doprinosi smanjenju uvozne zavisnosti (koja je u 2011 godini iznosila 30.28%) i smanjenju negativnih efekata sektora energetike na životnu sredinu (oko 76% emisija ugljendioksida u Republici Srbiji potiču iz sektora energetike).

Comments are closed.