ОСНОВНИ ПОДАЦИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

  • Пун назив: Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево
  • Скраћени назив: ЈП Грејање Смедерево
  • Облик организовања: Јавно предузеће
  • Оснивач: Скупштина града Смедерева
  • Облик својине: Државна
  • Величина предузећа: Средње
  • Надлежна филијала управе за трезор: Смедерево
  • Делатност: Снабдевање паром и климатизација
  • Шифра делатности: 3530
  • Матични број: 17218913
  • Регистрациони број: БД 32093/2005
  • ПИБ: 100359233
  • Текући рачун: 160-7544-45 „Банка Интеса“
  • Седиште: Смедерево, Б. Радичевића бр. 8
  • Телефони: 026/4627-148, 4627-729, 4627-719;
  • Fax: 026/4627-248
  • Е-mail: vkulagic@sdstambeno.rs
  • Oдговорно лице: Владимир Кулагић

 

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋАPDF-icon

 

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋАWord

 

Comments are closed.