PROIZVODNJA

Preduzeće snabdeva toplotnom energijom 4966 stambenih jedinica ukupne grejne zapremine 685.849,83 m3 i poslovni prostor grejne zapremine 141.053,12 m3. Od ovog broja 91.006,51 m3 se odnosi na budžetske korisnike – dve osnovne škole, jedna srednja, dva vrtića, Centar za kulturu.

TEHNIČKI KAPACITETI SISTEMA GREJANJA

12 BLOKOVSKIH KOTLARNICA
29 KOTLOVSKIH JEDINICA
80 TOPLOTNIH PODSTANICA

GREJNI KONZUM

GREJANJE STANOVA 4966
GREJANJE LOKALA 258
UKUPNO (826.902,95 m3) 5224
NOMINALNA SNAGA KOTLOVA 68,26 MW
SKLADIŠNI KAPACITETI 1000 tona mazuta

Na osnovu izdatih energetskih saglasnosti ne očekuje se značajnije povećanje konzuma u narednom periodu (oko 300 kW). Osnovni energent u proizvodnji je mazut, za čije skladištenje postoji ukupan rezerovarski prostor od 950 – 1000 tona sa različitim kapacitetom ukopanih sezonskih rezervoara smeštenih u 13 kotlarnica uključujući i kotlarnicu „Majdan“ kojom preduzeće ne upravlja, ali istu snabdeva osnovnim energentom.
Prirodni gas kao energent koristi se u gasnoj kotlarnici u ul. Jovana Krajišnika.

 

Comments are closed.