Реконструкција примарног дела топловода ЈН. р.бр. 1.3.6/2020

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одговор на постављено питање

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 1

 

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 2

 

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 3

Физичко – техничко обезбеђење (security) – ЈН. р.бр. 1.2.9/2020

Позив за подношење понуда

 

Kонкурснa документацијa

 

Oдговор на питање

 

Изменa конкурсне документације

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Куповина новог котла и замена старог у котларници Сењак ЈН. р.бр. 1.1.11/2020

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Фабрички предизоловане цеви, р.бр. 1.1.4/2020

Позив за подношење понуда

 

Конкурсну документацију

 

Изменa конкурсне документације

 

Допуна конкурсне документације

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Мерење емисије загађујућих материја, р.бр. 1.2.7/2020

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одговор на Захтев за додатним информацијама

 

ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом Уговору